27. avg. 2016

ZDA smejijo se nam ribe

Ko smo prispeli do konca obrečne peš poti v parku Zion in nihče ni želel, da
se pot že konča, nam ni preostalo drugega, kot da jo z gojzarji mahnemo po
reki navzgor. Krohotanja za izvoz.