8. jan. 2010

Meter

Se mu vidi, da ima že čez 30 let.